056 22 49 44info@de-korf-vzw.be
  • de korf vzw

    een organisatie bijzondere jeugdzorg

een organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ) binnen het EMK

Vanaf 1 januari 2013 wordt ‘de korf vzw’ binnen het Agentschap Jongerenwelzijn erkend als een organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ) met volgende modules:

  • 72 verblijfsmodules, 0-18 jaar
  • 12 modules dagbegeleiding in groep
  • 97 contextbegeleidingsmodules, basisintensiteit
  • 13 contextbegeleidingsmodules, middenintensiteit
  • 2 contextbegeleidingsmodules, hoge intensiteit
  • 4 modules contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen, midden intensiteit

Totaal: 200 modules

Aansluitend bij deze opdracht heeft ‘de korf vzw’ een preventieve opdracht én een signaalfunctie ten opzichte van de overheid en de maatschappij. We zien onze opdracht als een bijdrage tot een verbetering van de situatie van de kinderen, jongeren en hun context. We dragen bij tot het realiseren van een meer rechtvaardige- en solidaire maatschappij.