056 22 49 44info@de-korf-vzw.be

Visie vrijwilligerswerk binnen ‘de korf vzw’

Vrijwilligerswerk binnen ‘de korf vzw’ betekent een meerwaarde voor onze bewoners en medewerkers:

  • Vrijwilligers brengen een stuk de buitenwereld naar binnen.
  • Vrijwilligers creëren een stuk ‘rust’ en een ‘warm gevoel’.
  • Vrijwilligers werken aanvullend en nooit personeelsvervangend. Het is niet de bedoeling om van vrijwilligers professionals te maken of te vervangen.
  • Er is een wederzijds respect tussen de medewerkers, bewoners en vrijwilligers. Bewoners en medewerkers waarderen het werk van de vrijwilliger.

 

‘de korf vzw’ investeert in vrijwilligerswerk:

  • Er is de nodige zorg en aandacht voor de vrijwilliger. Een teamcoördinator (vrijwilligersverantwoordelijke) neemt deze taak op zich (cfr. organogram).
  • Er is een open, transparante en duidelijke communicatie met de vrijwilliger.
  • Er is een duidelijke taakomschrijving van de vrijwilliger.
  • We vertrekken vanuit de existentiële competenties van de vrijwilliger.
  • We zorgen voor ondersteuning, vorming, coaching en feedback voor de vrijwilliger.

 

‘de korf vzw’ is actief op zoek naar vrijwilligers. Spreekt jou dit aan, contacteer ons vrijblijvend via geert.benoit@dekorf-vzw.be.

‘de korf vzw’ zoekt een vrijwilliger die op donderdag 4 uur tijd heeft om tijdens de teamvergadering van een afdeling, opvang en begeleiding te doen voor maximum 5 kinderen. Het gaat om een aantal kinderen, baby – peuters en licht zieke kinderen, die niet naar school kunnen of mogen. We zoeken dan ook iemand die enige ervaring heeft in het verzorgen van en het omgaan met zeer kleine kinderen. Ons aanbod naar de vrijwilliger is zeker de nodige ondersteuning bieden, materieel maar ook via gesprekken. De tijd die de vrijwilliger zou moeten kunnen inzetten is van 12u30 – 16uur telkens op donderdag, niet tijdens de vakantieperiodes. Heb je interesse in een kennismaking met de werking van de Korf? Stuur gerust een mail naar geert.benoit@dekorf-vzw.be  of 0499 93 28 77.

folder vrijwilliger event 2014