Pottelberg 15 - 8500 Kortrijk

056 22 49 44

info@dekorf-vzw.be

© 2019 by Studio FRAMA.

Totaal: 200 modules

72 verblijfsmodules, 0-18 jaar
12 modules dagbegeleiding in groep
97 contextbegeleidingsmodules, basisintensiteit
13 contextbegeleidingsmodules, middenintensiteit
2 contextbegeleidingsmodules, hoge intensiteit
4 modules contextbegeleiding i.f.v.

autonoom wonen, midden intensiteit

> dynamische- en kwaliteitsvolle

   organisatie bijzondere jeugdzorg

> met sterke focus op context en netwerk van de cliënt


> waar het ontmoeten, samen zoeken,

   ondersteunen in een zorg op maat centraal staat


> in een klimaat van openheid, transparantie

   en authenticiteit


> als een innovatief- en creatief sociaal ondernemer

> met oog voor netwerk verbindende initiatieven

Vanaf 1 januari 2013 wordt ‘de korf vzw’

binnen het Agentschap Jongerenwelzijn erkend

als een organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ)

met volgende modules:

De Korf vzw

wil zich profileren als een:

Missie & visie >

 

Kinderen/jongeren en hun context waarbij er een vastgelopen opvoedingsrelatie is. Opvoedingsproblemen staan centraal maar hierbij zijn ook maatschappelijke-, psychosociale-, relationele-, financiële problemen aanwezig. M.a.w. de pedagogische problemen zijn verweven met problemen op meerdere domeinen van het gezinsfunctioneren zoals financiële problemen, materiële problemen, huisvestingsproblemen, administratieve problemen, partnerrelatieproblemen, problemen in de interactie tussen gezin en omgeving. Vaak kampen deze gezinnen reeds een lange tijd – over meerdere generaties heen – met een diversiteit en een complexiteit van problemen. Vaak hebben deze gezinnen reeds een ganse hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en staan ze argwanend t.a.v. hulpverlening. Het gaat om gezinnen met of zonder hulpvraag waar de veiligheid en/of ontwikkeling van de kinderen gevaar (dreigt) loopt (te lopen).
 

Jongens/meisjes 0-18 jaar en binnen de voortgezette hulpverlening tot 21 jaar.
Toegangspoort tot het MFO via de verwijzende instanties:

 

 

 

 

 

 

 


Iedere hulpvraag wordt geïndividualiseerd waardoor we niet kunnen spreken van een globale doelgroep; we antwoorden met een gedifferentieerd modulair aanbod.

 
 

VISIE OP

MENS &

MAATSCHAPPIJ

VISIE OP

HULPVERLENING

VISIE OP

ORGANISATIE

VISIE OP

PERSONEELS-

BELEID

  • White Facebook Icon