Totaal: 200 modules

70 verblijfsmodules, 0-25 jaar
12 modules dagbegeleiding in groep, 0 - 18 jaar
112 modules contextbegeleiding:

         - 72 modules gekoppeld aan verblijf of crisisopvang

         - 12 modules gekoppeld aan dagbegeleiding

         - 28 losstaande contextbegeleiding, 0 - 25 jaar
2 modules crisisopvang via meldpunt,10 - 18 jaar
4 modules contextbegeleiding i.f.v.

autonoom wonen, 17 - 25 jaar

> dynamische- en kwaliteitsvolle

   organisatie bijzondere jeugdzorg

> met sterke focus op context en netwerk van de cliënt


> waar het ontmoeten, samen zoeken,

   ondersteunen in een zorg op maat centraal staat


> in een klimaat van openheid, transparantie

   en authenticiteit


> als een innovatief- en creatief sociaal ondernemer

> met oog voor netwerk verbindende initiatieven

Vanaf 1 januari 2013 wordt ‘de korf vzw’

binnen het Agentschap Jongerenwelzijn erkend

als een organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ)

met volgende modules:

De Korf vzw

wil zich profileren als een:

Missie & visie >

 

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context die zich tijdelijk in een problematische leefomgeving vinden:

waar nood is aan groei  in verbondenheid, veiligheid, welbevinden, geloof in zichzelf en de omgeving

waar de persoonlijke problematiek bij het kind/ouder niet primeert en

waar binnen een module cb, db, verblijf, tck, cbaw en bijhorende leeftijdsgrenzen en regioafspraken gewerkt kan worden.

Jongens/meisjes 0-18 jaar en binnen de voortgezette hulpverlening tot 21 jaar.
Toegangspoort tot het MFO via de verwijzende instanties:

 

 

 

 

 

 

 


Iedere hulpvraag wordt geïndividualiseerd waardoor we niet kunnen spreken van een globale doelgroep; we antwoorden met een gedifferentieerd modulair aanbod.

 
 

VISIE OP

MENS &

MAATSCHAPPIJ

VISIE OP

HULPVERLENING

VISIE OP

ORGANISATIE

VISIE OP

PERSONEELS-

BELEID

Pottelberg 15 - 8500 Kortrijk

056 22 49 44

info@dekorf-vzw.be

© 2019 by Studio FRAMA.

  • White Facebook Icon