top of page
DeKorfLogo.png

Totaal: 204 modules

70 verblijfsmodules, 0-25 jaar
12 modules dagbegeleiding in groep, 0 - 18 jaar
112 modules contextbegeleiding:

         - 72 modules gekoppeld aan verblijf of crisisopvang

         - 12 modules gekoppeld aan dagbegeleiding

         - 28 losstaande contextbegeleiding, 0 - 25 jaar
2 modules crisisopvang via meldpunt,10 - 18 jaar
4 modules contextbegeleiding i.f.v.

autonoom wonen, 17 - 25 jaar

2 modules contextbegeleiding ifv veiligheidsplanning SofS. (Projectmatig aangevuld voor 1 jaar met 1 CB + 1 V SofS)

> dynamische- en kwaliteitsvolle

   organisatie bijzondere jeugdzorg

> met sterke focus op context en netwerk van de cliënt


> waar het ontmoeten, samen zoeken,

   ondersteunen in een zorg op maat centraal staat


> in een klimaat van openheid, transparantie

   en authenticiteit


> als een innovatief- en creatief sociaal ondernemer

> met oog voor netwerk verbindende initiatieven

Vanaf 1 januari 2013 wordt ‘Xplo campus Kortrijk’

binnen het Agentschap Jongerenwelzijn erkend

als een organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ)

met volgende modules:

Xplo campus Kortrijk

wil zich profileren als een:

Missie & visie >

Puntje_1.png
Puntje_1.png
Puntje_1.png
Puntje_1.png
Puntje_1.png
Puntje_1.png
Doelgroep

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context die zich tijdelijk in een problematische leefomgeving vinden:

waar nood is aan groei  in verbondenheid, veiligheid, welbevinden, geloof in zichzelf en de omgeving

waar de persoonlijke problematiek bij het kind/ouder niet primeert en

waar binnen een module cb, db, verblijf, tck, cbaw en bijhorende leeftijdsgrenzen en regioafspraken gewerkt kan worden.

Puntje_1.png
Puntje_1.png
Puntje_1.png

Jongens/meisjes 0-18 jaar en binnen de voortgezette hulpverlening tot 25 jaar.
Toegangspoort tot de multifunctionele organisatie via de verwijzende instanties.

Iedere hulpvraag wordt geïndividualiseerd waardoor we niet kunnen spreken van een globale doelgroep; we antwoorden met een gedifferentieerd modulair aanbod.

Missie & Visie
Visie's

VISIE OP

HULPVERLENING

VISIE OP MEDEWERKERS_ BELEID

bottom of page