top of page

Een nieuw initiatief : de STEK

Vanaf januari 2021 kreeg de korf vzw extra middelen ter ondersteuning van de leefgroepen. Op basis van bevragingen bij de begeleiders, de Jongerenraad, …, werd beslist dat deze zouden worden ingezet voor ‘pre-therapeutisch werken’. Deze kregen vanaf januari 2021 een structurele invulling: De Stek

Pre-therapeutisch werken binnen de korf Pre-therapeutisch werken binnen de korf is niet nieuw. In individuele begeleiding, vanuit overkoepelende of leefgroepsprojecten rond bepaalde thema’s, vanuit SOHI, … wordt er reeds veel pre-therapeutisch werk geleverd. De Stek is het centrum van waaruit het pre-therapeutisch werken verder ondersteund wordt binnen de korf vzw. De Stek heeft aldus een kernopdracht tav kinderen, jongeren, alsook begeleiders, contextfiguren en anderen. Deze ondersteuning, alsook de mogelijkheid om deze werking in te zetten los van de verblijfsgroep, kan als een dubbele meerwaarde gezien worden van De Stek. De Stek bestaat uit 5 integrale begeleiders, en wordt gecoördineerd en gecoacht door 1 zorgcoördinator.

Kernopdracht De Stek

De kernopdracht bestaat uit het versterken van kinderen van binnenuit door bewustwording van gevoelens en gedachten, het lichaam, het gedrag en de omgeving (gebeurtenissen, ervaringen), en dit vanuit een brede waaier aan methodieken, en beeldende en/of creatieve en/of actieve werkvormen en activiteiten. Het uitgangspunt is het in gang brengen van een proces.

De Stek is een metafoor, voor zowel een plek, als voor groei en verandering. In de stek wordt veiligheid, ruimte en rust geboden zodat kinderen zaken kunnen brengen. Hierdoor wordt ingezet op de groeikansen van de kinderen, jongeren, … Zowel ontladen als opladen staat hier aldus centraal.

Het pre-therapeutisch werken bevindt zich in de tussenruimte, op een dunne grens tussen het pedagogische werk in de leefgroep en het therapeutische veld. In die tussenruimte zijn we vanuit het pre-therapeutisch team bewust van de mogelijkheden, kansen en vaardigheden, en tegelijkertijd bewust van de beperkingen. Externe, gespecialiseerde hulp aanvullend is nog steeds mogelijk.

De centrale, interne pre-therapeutische werking kan een antwoord zijn op de vele noden van kinderen en jongeren. De laagdrempeligheid, mede door de vertrouwde omgeving, het veilige kader, het niet-verplichte karakter, en het werken zonder wachtlijst, is een sterkte van deze werking. Continuïteit en het samen op pad gaan, in een traject, staat centraal. Samenwerking in de ruime zin van het woord is een drijfveer: samenwerking met kind/jongere, samenwerking met IB, begeleiders, ZC, contextfiguren, en andere betrokkenen zijn van uiterst belang.

Een traject vanuit De Stek is geen losstaand traject, maar een én-én verhaal, bovenop het dagelijkse leefgroepsgebeuren, de gedeelde zorg tussen leefgroep en context. Als uitgangspunt is het traject aanvullend en ondersteunend tav de specifieke vraag, gesteld aan De Stek.


Visie

Het traject vanuit De Stek vertrekt vanuit het geloof in het kind/de jongere, alsook vanuit geloof in de begeleiders, het team, de contextfiguren. Geen stigmatisering, niet het veranderen van het kind, niet ‘het probleem’ oplossen, maar wel het aangaan van een proces en relatie van erkenning en herkenning, met focus op groei en ontwikkeling.


Aanpak en aanbod

De Stek werkt hoofdzakelijk vraaggestuurd, (expliciet én impliciet), en speelt in op de ruimere thema’s en noden bij onze kinderen, jongeren, … in de korf.

Ieder zaadje heeft aarde, water en zonlicht nodig…


Ieder zaadje zijn eigen plekje in de aarde

Ieder zaadje zijn individuele wortels

Ieder zaadje groeit in het licht van de zon

Ieder zaadje gevoed met behulp van water


De Stek wil helpen om ieder zaadje, ieder kind, extra voeding te geven.

163 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page