de korf vzw werkt samen voor stages met volgende opleidingen :

- HoGent 2de en 3de jaar bachelor orthopedagogie

 

- Vives 2de en 3de jaar bachelor orthopedagogie en graduaat orthopedagogie

 

- Artevelde Hogeschool opleiding pedagogiek van het jonge kind

- masters in de orthopedagogiek en/of psychologie vanuit UGent of KU Leuven

Stage-aanvragen kunnen gericht worden aan Tom Vermeir.
tom.vermeir@dekorf-vzw.be, gsm 0499 93 28 76

Vrijwilligerswerk binnen ‘De Korf vzw’ betekent een meerwaarde voor onze bewoners en medewerkers:

 

 • Vrijwilligers brengen een stuk de buitenwereld naar binnen.

 • Vrijwilligers creëren een stuk ‘rust’ en een ‘warm gevoel’.

 • Vrijwilligers werken aanvullend en nooit personeelsvervangend.

 • Het is niet de bedoeling om van vrijwilligers professionals te maken of te vervangen.

 • Er is een wederzijds respect tussen de medewerkers, bewoners en vrijwilligers.
  Bewoners en medewerkers waarderen het werk van de vrijwilliger.

 

‘De Korf vzw’ investeert in vrijwilligerswerk:

 • Er is de nodige zorg en aandacht voor de vrijwilliger. Een teamcoördinator (vrijwilligersverantwoordelijke) neemt deze taak op zich (cfr. organogram).

 • Er is een open, transparante en duidelijke communicatie met de vrijwilliger.

 • Er is een duidelijke taakomschrijving van de vrijwilliger.

 • We vertrekken vanuit de existentiële competenties van de vrijwilliger.

 • We zorgen voor ondersteuning, vorming, coaching en feedback voor de vrijwilliger.

 

‘De Korf vzw’ is actief op zoek naar vrijwilligers.

Spreekt jou dit aan, contacteer ons vrijblijvend via geert.benoit@dekorf-vzw.be.

‘De Korf vzw’ zoekt vrijwilligers die in de week enkele uren, een dag tijd hebben om ons te helpen bij:

- vervoer (binnen de regio Kortrijk)

- opvang voor peuters en zieke kinderen

- onderhoud tuinen

- ondersteunen van onze interne uitleendienst

Heb je interesse in een kennismaking met de werking van de korf vzw?

Stuur gerust een mail naar geert.benoit@dekorf-vzw.be  of bel 0499 93 28 77.

Spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Mail hiervoor naar info@dekorf-vzw.be

 

De korf legt op geregelde tijdstippen een wervingsreserve aan.