top of page

VISIE OP STAGEBELEID : (versie 03.05.21)

 

 

De Korf vzw wil, binnen zijn algemene missie en visie, ook een beleid ontwikkelen rond stages.

We richten ons hieromtrent tot alle functiecategorieën die actief zijn binnen onze organisatie en werken hiervoor samen met diverse onderwijsinstellingen.

Als stageaanbieder willen we stagiaires leerkansen aanbieden van een dynamische en kwaliteitsvolle organisatie, met sterke focus op cliënt en context en netwerk van de cliënt. Het ontmoeten, samen zoeken , ondersteunen in een zorg op maat staat centraal, in een klimaat van openheid, transparantie en authenticiteit”. (uit onze missie – voorjaar 2021).

 

Door het aanbieden van stageplaatsen willen we een betekenisvolle rol spelen  naar de stakeholders toe:

 • Naar de stagiair

 • Naar de onderwijsinstelling

 • Naar onze cliënten

 • Naar onze organisatie

 • Naar de maatschappij

 

 • Naar de stagiair:

  • Kennismaking met het brede werkveld

  • Aftoetsen van kerncompetenties en functiespecifieke competenties

  • Werken in een team en samenwerkingmet diverse functies

  • Begeleiding en coaching op maat

  • Leerkansen binnen de dagdagelijkse werking

 

 • Naar de onderwijsinstelling:

  • Wisselwerking tussen onderwijs en werkveld (deelname aan werkveldcommissies)

  • Uitwisseling van nieuwe theoretische tendensen

  • Toetsing van werkveld aan het onderwijsaanbod

 

 • Naar onze cliënten:

  • Kan een meerwaarde betekenen voor de cliënten

  • Inzetsgebonden aan de resultaatsgebieden van het competentieprofiel

  • Ruimte om te “innoveren”

  • Opzetten van een project, gelinkt aan ons Strategisch Beleidsplan

 

 • Naar onze organisatie:

  • Inbreng van nieuwe (theoretische) inzichten en methodieken

  • Belangrijk voor sollicitaties (employment branding)

  • Kritische bril ten aanzien van de werking

  • Begeleiden van stagiaires doet ook begeleiders groeien in ontwikkeling

 

 • Naar de maatschappij:

  • Vanuit onze rol als sociale ondernemer

  • Maatschappelijke opdracht om studenten kansen te geven

  • Transparant over onze werking ten aanzien van de omgeving

de korf vzw werkt samen voor stages met volgende opleidingen :

- HoGent 2de en 3de jaar bachelor orthopedagogie

 

- Vives 2de en 3de jaar bachelor orthopedagogie en graduaat orthopedagogie

 

- Artevelde Hogeschool opleiding pedagogiek van het jonge kind

- masters in de orthopedagogiek en/of psychologie vanuit UGent of KU Leuven

- andere opleidingen kunnen steeds een aanvraag voor stageplaatsen richten aan de stage - coördinator, Tom Vermeir.

Stage-aanvragen kunnen gericht worden aan Tom Vermeir.
tom.vermeir@dekorf-vzw.be, gsm 0499 93 28 76

Vrijwilligerswerk binnen ‘De Korf vzw’ betekent een meerwaarde voor onze bewoners en medewerkers:

 

 • Vrijwilligers brengen een stuk de buitenwereld naar binnen.

 • Vrijwilligers creëren een stuk ‘rust’ en een ‘warm gevoel’.

 • Vrijwilligers werken aanvullend en nooit personeelsvervangend.

 • Het is niet de bedoeling om van vrijwilligers professionals te maken of te vervangen.

 • Er is een wederzijds respect tussen de medewerkers, bewoners en vrijwilligers.
  Bewoners en medewerkers waarderen het werk van de vrijwilliger.

 

‘De Korf vzw’ investeert in vrijwilligerswerk:

 • Er is de nodige zorg en aandacht voor de vrijwilliger. Een teamcoördinator (vrijwilligersverantwoordelijke) neemt deze taak op zich (cfr. organogram).

 • Er is een open, transparante en duidelijke communicatie met de vrijwilliger.

 • Er is een duidelijke taakomschrijving van de vrijwilliger.

 • We vertrekken vanuit de existentiële competenties van de vrijwilliger.

 • We zorgen voor ondersteuning, vorming, coaching en feedback voor de vrijwilliger.

 

‘De Korf vzw’ is actief op zoek naar vrijwilligers.

Spreekt jou dit aan, contacteer ons vrijblijvend via geert.benoit@dekorf-vzw.be.

‘De Korf vzw’ zoekt vrijwilligers die in de week enkele uren, een dag tijd hebben om ons te helpen bij:

- vervoer van kinderen zowel tijdens de dag als 's avonds, niet in het weekend.

- ondersteunen huiswerkbegeleiding.

Heb je interesse in een kennismaking met de werking van de korf vzw?

Stuur gerust een mail naar geert.benoit@dekorf-vzw.be  of bel 0499 93 28 77 of naar sylvie.pauwels@dekorf-vzw.be of bel 0497 58 88 33Spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Mail hiervoor naar info@dekorf-vzw.be
 
De korf legt op geregelde tijdstippen een wervingsreserve aan.   

_DSC4362 as Smart Object-1.jpg
bottom of page